Chào mừng bạn đến với website MN Phúc Đồng

Có 141 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Báo cáo công tác kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

89/BC-MNPĐBáo Cáo, Quyết Định 25-05-2022
2 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

88/BC-MNPĐBáo Cáo, Quyết Định 25-05-2022
3 Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác tháng 05 năm 2022

(Tải File đính kèm)

86/BC-MNPĐBáo Cáo, Quyết Định 20-05-2022
4 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 04 năm 2022

(Tải File đính kèm)

65/BC-MNPĐBáo Cáo, Quyết Định 20-04-2022
5 Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác tháng 3 năm 2022

(Tải File đính kèm)

49 /BC-MNPĐBáo Cáo, Quyết Định 21-03-2022
6 Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác tháng 02 năm 2022

(Tải File đính kèm)

33/BC-MNPĐBáo Cáo, Quyết Định 22-02-2022
7 Quyết định về việc ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Báo Cáo, Quyết Định 10-02-2022
8 Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng con dấu của trường mầm non Phúc Đồng

(Tải File đính kèm)

30/QĐ-MNPĐBáo Cáo, Quyết Định 10-02-2022
9 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng tự đánh giá trường mầm non Phúc Đồng

(Tải File đính kèm)

18/QĐ-MNPĐBáo Cáo, Quyết Định 28-01-2022
10 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 01 năm 2022

(Tải File đính kèm)

12/BC-MNPĐBáo Cáo, Quyết Định 20-01-2022
11 Báo cáo kết quả công tác tháng 12 năm 2021

(Tải File đính kèm)

299/BC-MNPĐBáo Cáo, Quyết Định 20-12-2021
12 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 11 năm 2021

(Tải File đính kèm)

275/BC-MNPĐBáo Cáo, Quyết Định 22-11-2021
13 Báo cáo công tác tháng 9 năm 2021

(Tải File đính kèm)

191/BC-MNPĐBáo Cáo, Quyết Định 21-09-2021
14 Quy trình giải quyết công việc năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

185/QĐ-MNPĐBáo Cáo, Quyết Định 11-09-2021
15 Phân công chức năng, nhiệm vụ CBGVNV năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

173/QĐ-MNPĐBáo Cáo, Quyết Định 03-09-2021
12345678910