Chào mừng bạn đến với website MN Phúc Đồng

Có 154 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

103/KH-MNPĐKế Hoạch, Quy Chế 18-06-2022
2 Kế hoạch công tác tháng 6+7 năm 2022

(Tải File đính kèm)

93/KH-MNPĐKế Hoạch, Quy Chế 27-05-2022
3 Kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2022

(Tải File đính kèm)

92/KH-MNPĐKế Hoạch, Quy Chế 27-05-2022
4 Kế hoạch công tác tháng 5 năm 2022

(Tải File đính kèm)

69/KH-MNPĐKế Hoạch, Quy Chế 29-04-2022
5 Kế hoạch công tác tháng 04 năm 2022

(Tải File đính kèm)

56/KH-MNPĐKế Hoạch, Quy Chế 04-04-2022
6 Kế hoạch công tác tháng 3 năm 2022

(Tải File đính kèm)

43/KH-MNPĐKế Hoạch, Quy Chế 09-03-2022
7 Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2022

(Tải File đính kèm)

26/KH-MNPĐKế Hoạch, Quy Chế 10-02-2022
8 Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2022

(Tải File đính kèm)

28/KH-MNPĐKế Hoạch, Quy Chế 10-02-2022
9 Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; Tiếp tục thực hiện Đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng" giai đoạn 2021-2026

(Tải File đính kèm)

20/KH-MNPĐKế Hoạch, Quy Chế 28-01-2022
10 Kế hoạch công tác tháng 02 năm 2022

(Tải File đính kèm)

17/KH-MNPĐKế Hoạch, Quy Chế 28-01-2022
11 Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2022

(Tải File đính kèm)

03/KH-MNPĐKế Hoạch, Quy Chế 06-01-2022
12 Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2021

(Tải File đính kèm)

291/KH-MNPĐKế Hoạch, Quy Chế 03-12-2021
13 Kế hoạch công tác tháng 11 năm 2021

(Tải File đính kèm)

264/KH-MNPĐKế Hoạch, Quy Chế 02-11-2021
14 Quy chế thực hành, tiết kiệm chống lãng phí năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

260/QĐ-MNPĐKế Hoạch, Quy Chế 20-10-2021
15 Quy chế thi đua khen thưởng năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

252/QC-MNPĐKế Hoạch, Quy Chế 13-10-2021
12345678910...>>