Chào mừng bạn đến với website MN Phúc Đồng

Có 35 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Bộ quy tắc ứng xử trong trường MN Phúc Đồng

(Tải File đính kèm)

 Lĩnh Vực Khác 14-10-2020
2 Hướng dẫn thi giáo viên giỏi - Nhân viên nuôi dưỡng giỏi trường mầm non phúc đồng năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

278/HD-MNPĐLĩnh Vực Khác 12-10-2020
3 Nghị quyết thành ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

276/QĐ-MNPĐLĩnh Vực Khác 12-10-2020
4 Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

 Lĩnh Vực Khác 12-10-2020
5 Biên bản hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

 Lĩnh Vực Khác 12-10-2020
6 Biên bản họp ban đại diện hội cha mẹ học sinh nhà trường năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

 Lĩnh Vực Khác 30-09-2020
7 Biên bản họp ban giám hiệu nhà trường với ban đại diện phụ huynh học sinh, giáo viên chủ nhiệm các lớp năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

 Lĩnh Vực Khác 30-09-2020
8 Phân công nhiệm vụ năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

 Lĩnh Vực Khác 21-09-2020
9 Tờ trình về việc đề nghị xét công nhận danh hiệu Tập thể Lao Động tiên tiến năm 2018-2019

(Tải File đính kèm)

77/TTr-MNPĐLĩnh Vực Khác 08-05-2019
10 Biên bản triển khai hoạt động QL-CM theo mô hình Trường học điện tử tháng 5 năm 2019

(Tải File đính kèm)

 Lĩnh Vực Khác 03-05-2019
11 Kế hoạch đăng tin bài thang 5 năm 2019

(Tải File đính kèm)

 Lĩnh Vực Khác 02-05-2019
12 Biên bản họp ban chỉ đạo đánh giá thực hiện MH THĐT Q2 năm 2019

(Tải File đính kèm)

 Lĩnh Vực Khác 26-04-2019
13 Biên bản triển khai hoạt động QL-CM theo mô hình Trường học điện tử tháng 4 năm 2019

(Tải File đính kèm)

 Lĩnh Vực Khác 05-04-2019
14 Kế hoạch đăng tin bài thang 4 năm 2019

(Tải File đính kèm)

 Lĩnh Vực Khác 02-04-2019
15 Biên bản triển khai hoạt động QL-CM theo mô hình Trường học điện tử tháng 3 năm 2019

(Tải File đính kèm)

 Lĩnh Vực Khác 04-03-2019
123