Chào mừng bạn đến với website MN Phúc Đồng

Có 61 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyêt định ban hanh thể lệ Cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số” lần thứ I năm 2022 1338/QĐ-BGDĐTVB BGD&ĐT 08-06-2022
2 V/v ban hành thể lệ cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học số

(Tải File đính kèm)

1338/QĐ-BGDĐTVB BGD&ĐT 31-05-2022
3 Hướng dãn sử dụng các video tuyên truyền pháp luật về ATGT trên website giaoducgiaothong.edu.vn

(Tải File đính kèm)

1079/BGDĐT-GDCTHSSVVB BGD&ĐT 30-03-2022
4 Quyết định phê duyệt Sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học (sửa đổi, bổ sung lần 2)

(Tải File đính kèm)

543/QĐ-BGDĐTVB BGD&ĐT 24-02-2022
5 Quyết định phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học (Sừa đổi, bổ sung)

(Tải File đính kèm)

406/QĐ-BGDĐTVB BGD&ĐT 09-02-2022
6 Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sơ giáo dục mầm non

(Tải File đính kèm)

45/2021/TT-BGDĐTVB BGD&ĐT 21-01-2022
7 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục 49/2021/TT-BGDĐTVB BGD&ĐT 21-01-2022
8 V/v Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non

(Tải File đính kèm)

5969/BGDĐT-GDMNVB BGD&ĐT 24-12-2021
9 Quy định ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số Thông tư do Bộ GDĐT ban hành

(Tải File đính kèm)

29/2021/TT-BGDĐTVB BGD&ĐT 28-11-2021
10 Thông tư 22 của Bộ GD&ĐT về đánh giá đơn vị học tập

(Tải File đính kèm)

22/2020/TT-BGDĐTVB BGD&ĐT 25-11-2021
11 Quyết định giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

(Tải File đính kèm)

2672/BGDĐT-NGCBQLGDVB BGD&ĐT 22-10-2021
12 V/v tổ chức dạy học trực tiếp tại CSGD

(Tải File đính kèm)

4726/BGDĐT-GDTCVB BGD&ĐT 19-10-2021
13 Chỉ thị năm học 2021-2022 của Bộ GD&ĐT

(Tải File đính kèm)

800/CT-BGDĐTVB BGD&ĐT 24-08-2021
14 V/v giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

(Tải File đính kèm)

2672/ BGDĐT-NGCBQLGDVB BGD&ĐT 29-07-2021
15 Hướng dẫn tạm thời việc đánh giá xếp loại giáo viên và CBQL cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông năm học 2020-2021 theo Chuẩn.

(Tải File đính kèm)

2440/BGDĐT-NGCBQLGDVB BGD&ĐT 16-06-2021
12345