Chào mừng bạn đến với website MN Phúc Đồng

Có 34 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia" đến năm 2025, định hướng năm 2030

(Tải File đính kèm)

749/QĐ-TTgVB Chính Phủ 02-05-2022
2 Quyết định phê duyệt chương trình y tế học đường trong các cơ sở GDMN và PT gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025.

(Tải File đính kèm)

85/QĐ-TtgVB Chính Phủ 27-01-2022
3 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

(Tải File đính kèm)

81/2021/NĐ-CPVB Chính Phủ 20-10-2021
4 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

(Tải File đính kèm)

23/2021/QĐ-TTgVB Chính Phủ 27-07-2021
5 Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

(Tải File đính kèm)

68/NQ-CPVB Chính Phủ 27-07-2021
6 Thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương

(Tải File đính kèm)

969/TTg-KGVXVB Chính Phủ 22-07-2021
7 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

(Tải File đính kèm)

04/2021/NĐ-CPVB Chính Phủ 25-03-2021
8 Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định 15/QĐ TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quy định thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dại dịch Covid 19

(Tải File đính kèm)

32/2020/QĐ-TTgVB Chính Phủ 07-11-2020
9 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dại dịch Covid 19

(Tải File đính kèm)

154/NQ-CPVB Chính Phủ 07-11-2020
10 Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng 90/2019/NĐ-CPVB Chính Phủ 16-05-2020
11 Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

(Tải File đính kèm)

90/2019/NĐ-CPVB Chính Phủ 16-05-2020
12 Chỉ thị tiếp tục thực hiện các biện pháp PCD Covid-19

(Tải File đính kèm)

19/CT-TTgVB Chính Phủ 04-05-2020
13 Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

(Tải File đính kèm)

42/NQ-CPVB Chính Phủ 20-04-2020
14 Nghị định, quy dịnh xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT

(Tải File đính kèm)

27/2015/CPVB Chính Phủ 27-12-2019
15 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

(Tải File đính kèm)

155/2018/NĐ-CPVB Chính Phủ 03-04-2019
123