Chào mừng bạn đến với website MN Phúc Đồng

Có 10 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 (1074/SNV-CCVC) V/v đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục năm 2019

(Tải File đính kèm)

1074/SNV-CCVCVB Khối Cơ Quan Ban Ngành 20-05-2019
2 Hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức, lđhđ 68 năm học 2018-2019

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 VB Khối Cơ Quan Ban Ngành 17-05-2019
3 THÔNG TƯ Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

245/2009/TT-BTCVB Khối Cơ Quan Ban Ngành 12-03-2019
4 THÔNG TƯ Hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

89/2010/TT- BTCVB Khối Cơ Quan Ban Ngành 12-03-2019
5 Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập

(Tải File đính kèm)

23/2016/TT-BTCVB Khối Cơ Quan Ban Ngành 12-03-2019
6 Quyết định của bộ tài chính số 32/2008/qđ-btc ngày 29 tháng 05 năm 2008 về việc ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước

(Tải File đính kèm)

32/2008/QĐ-BTC VB Khối Cơ Quan Ban Ngành 12-03-2019
7 Kế hoạch vận động ủng hộ quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2019 và Lời kêu gọi ủng hộ

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

02/KH-MTTQ-BTTVB Khối Cơ Quan Ban Ngành 04-03-2019
8 Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2018 và cấp mã số thuế người phụ thuộ

(Tải File đính kèm)

7040/CT-TNCNVB Khối Cơ Quan Ban Ngành 27-02-2019
9 Công văn 325-CV/BTGQU xây dựng các phóng sự, clip hình ảnh tuyên truyền triển khai thực hiện các chủ đề năm 2019

(Tải File đính kèm)

325-CV/BTGQUVB Khối Cơ Quan Ban Ngành 25-02-2019
10 Báo cáo chất lượng, nhu cầu đào tạo ngoại ngữ Viên chức khối Giáo dục

(Tải File đính kèm)

340/SNV-CCVCVB Khối Cơ Quan Ban Ngành 22-02-2019