Chào mừng bạn đến với website MN Phúc Đồng

Điạ chỉ: Phúc Đồng - Long Biên - Hà Nội

Điện thoại: 043.625.311.25

Email: mnphucdong@longbien.edu.vn

Mô tả:

Hiệu trưởng

Lưu Thị Nhận
Lưu Thị Nhận

Ngày sinh: 3/9/1968

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học

Điện thoại cơ quan: 043.625.311.25

Điện thoại riêng: 0904.713.135

Email liên lạc: luunhan68@gmail.com

Phó hiệu trưởng

Đào Thị Quỳnh Trang
Đào Thị Quỳnh Trang

Ngày sinh: 3/10/1983

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Nội

Trình độ :Đại hoc

Điện thoại riêng: 093.5555.658

Email liên lạc: quynhtranghoasua@gmail.com

Hồ Thị Thu
Hồ Thị Thu

Ngày sinh: 3/5/1987

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học

Điện thoại riêng: 097.357.9987

Email liên lạc: hothumnphucdong@gmail.com