Chào mừng bạn đến với website MN Phúc Đồng

Có 127 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định kiểm tra mô hình

(Tải File đính kèm)

8265/QĐ-UBNDHồ Sơ THĐT 01-06-2022
2 Biên bản đánh giá sát hach kỹ năng giáo viên

(Tải File đính kèm)

 Hồ Sơ THĐT 18-05-2022
3 Kế hoạch xây dựng tin bài tháng 05/2022

(Tải File đính kèm)

 Hồ Sơ THĐT 05-05-2022
4 Biên bản triển khai hoạt động Quản lý - Chuyên môn theo mô hình THĐT tháng 5 năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Hồ Sơ THĐT 03-05-2022
5 Báo cáo kết quả thực hiện mô hình trường học điện tử tháng 4/2022

(Tải File đính kèm)

64/BC-MNPĐHồ Sơ THĐT 18-04-2022
6 Biên bản họp ban chỉ đạo đánh giá thực hiện MH THĐT (Quý II/2022)

(Tải File đính kèm)

 Hồ Sơ THĐT 05-04-2022
7 Biên bản triển khai hoạt động Quản lý - Chuyên môn theo mô hình THĐT tháng 4 năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Hồ Sơ THĐT 05-04-2022
8 Kế hoạch xây dựng tin bài tháng 04/2022

(Tải File đính kèm)

 Hồ Sơ THĐT 01-04-2022
9 Báo cáo kết quả thực hiện mô hình trường học điện tử tháng 3/2022

(Tải File đính kèm)

47/BC-MNPĐHồ Sơ THĐT 18-03-2022
10 Giấy triệu tập

(Tải File đính kèm)

45/GTT-MNPĐHồ Sơ THĐT 08-03-2022
11 Biên bản triển khai hoạt động Quản lý - Chuyên môn theo mô hình THĐT tháng 3 năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Hồ Sơ THĐT 04-03-2022
12 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

42/QĐ-MNPĐHồ Sơ THĐT 02-03-2022
13 Kế hoạch xây dựng tin bài tháng 03/2022

(Tải File đính kèm)

 Hồ Sơ THĐT 01-03-2022
14 Báo cáo kết quả thực hiện mô hình trường học điện tử tháng 2/2022

(Tải File đính kèm)

31/BC-MNPĐHồ Sơ THĐT 18-02-2022
15 Biên bản triển khai hoạt động Quản lý - Chuyên môn theo mô hình THĐT tháng 2 năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Hồ Sơ THĐT 11-02-2022
123456789